INIZJATTIVA
TAĊ-ĊITTADINI
EWROPEJ

Rectangle-Copy-7-7E066D09-FE5D-4939-9E08-F665E417EDEE@2x.png

Raġunijiet biex

wieħed jiffirma

għal Tabakk

Free

Europe

Firem
miġbura

0
  • 00Days

Jiem li
baqgħu

SEJĦA BIEX JINKISEB AMBJENT ĦIELES MIT-TABAKK U L-EWWEL ĠENERAZZJONI EWROPEA MINGĦAJR TABAKK SAL-2030

Il-pandemija tat-tabakk hija l-ewwel kawża ta’ mewt li tista’ tiġi evitata. It-truf tas-sigaretti fuq il-bajjiet jikkawżaw ħsara ambjentali lill-oċean u lill-organiżmi selvaġġi tiegħu, fil-foresti jikkawżaw nirien u jikkontaminaw il-ħamrija u l-ilma. Sabiex il-ġenerazzjonijiet il-ġodda jiġu salvati milli jaqgħu f’dipendenza fuq it-tabakk, minbarra li jaġixxu b’mod qawwi kontra l-perikli ambjentali kkawżati mit-truf tas-sigaretti u l-ġlieda kontra t-tipjip, huwa meħtieġ li:

Il-pandemija tat-tabakk hija l-ewwel kawża ta’ mewt li tista’ tiġi evitata. It-truf tas-sigaretti fuq il-bajjiet jikkawżaw ħsara ambjentali lill-oċean u lill-organiżmi selvaġġi tiegħu, fil-foresti jikkawżaw nirien u jikkontaminaw il-ħamrija u l-ilma. Sabiex il-ġenerazzjonijiet il-ġodda jiġu salvati milli jaqgħu f’dipendenza fuq it-tabakk, minbarra li jaġixxu b’mod qawwi kontra l-perikli ambjentali kkawżati mit-truf tas-sigaretti u l-ġlieda kontra t-tipjip, huwa meħtieġ li:

Tiġi promossa l-ewwel ġenerazzjoni Ewropea ħielsa mit-tabakk sal-2028, li ttemm il-bejgħ tat-tabakk u tal-prodotti tan-nikotina liċ-ċittadini li twieldu mill-2010.
 

Tinħoloq Xibka Ewropea ta’ bajjiet ħielsa mit-tabakk u ħielsa mit-truf tas-sigaretti, u b’hekk dawn l-ispazji jsiru aktar b’saħħithom u ambjentalment sostenibbli.
 

Tiġi promossa l-ewwel ġenerazzjoni Ewropea ħielsa mit-tabakk sal-2028, li ttemm il-bejgħ tat-tabakk u tal-prodotti tan-nikotina liċ-ċittadini li twieldu mill-2010.
 

Tinħoloq Xibka Ewropea ta’ bajjiet ħielsa mit-tabakk u ħielsa mit-truf tas-sigaretti, u b’hekk dawn l-ispazji jsiru aktar b’saħħithom u ambjentalment sostenibbli.
 

Tiġi stabbilita Xibka Ewropea ta’ Parks Nazzjonali ħielsa mit-tabakk u ħielsa mit-truf tas-sigaretti li tagħmilhom aktar b’saħħithom u tnaqqas il-kontaminazzjoni u r-riskju ta’ nirien.
 

Jiġu estiżi l-ispazji barra ħielsa mid-duħħan u mill-fwar, speċjalment dawk iffrekwentati mill-minorenni (parks, pixxini, avvenimenti sportivi u ċentri, wirjiet u terrazzi tar-ristoranti).
 

Tiġi stabbilita Xibka Ewropea ta’ Parks Nazzjonali ħielsa mit-tabakk u ħielsa mit-truf tas-sigaretti li tagħmilhom aktar b’saħħithom u tnaqqas il-kontaminazzjoni u r-riskju ta’ nirien.
 

Jiġu estiżi l-ispazji barra ħielsa mid-duħħan u mill-fwar, speċjalment dawk iffrekwentati mill-minorenni (parks, pixxini, avvenimenti sportivi u ċentri, wirjiet u terrazzi tar-ristoranti).
 


Jiġu eliminati r-reklamar u l-preżenza tat-tabakk fil-produzzjonijiet awdjoviżivi, fil-media soċjali, bl-indirizzar b’mod speċjali tar-reklamar moħbi permezz ta’ influwenzaturi u l-inklużjoni ta’ prodotti kummerċjali.


Jiġu ffinanzjati proġetti ta’ riċerka u żvilupp (R&D) għal mard ikkawżat mill-użu tat-tabakk biex titjieb il-pronjożi tagħhom u jsiru kurabbli.


Jiġu eliminati r-reklamar u l-preżenza tat-tabakk fil-produzzjonijiet awdjoviżivi, fil-media soċjali, bl-indirizzar b’mod speċjali tar-reklamar moħbi permezz ta’ influwenzaturi u l-inklużjoni ta’ prodotti kummerċjali.


Jiġu ffinanzjati proġetti ta’ riċerka u żvilupp (R&D) għal mard ikkawżat mill-użu tat-tabakk biex titjieb il-pronjożi tagħhom u jsiru kurabbli.

Kun Ċittadin Ewropew u uża d-dritt tiegħek kif definit mill-Kostituzzjoni tal-UE biex tagħmel bidla għalik, għal dawk mismugħa tiegħek u għall-ġenerazzjoni li jmiss. Bl-iffirmar ta’ din l-inizjattiva tista’ tikkontribwixxi b’mod attiv għal popolazzjoni ta’ fejqan, ambjent b’saħħtu, Ewropa b’saħħitha.

Kun Ċittadin Ewropew u uża d-dritt tiegħek kif definit mill-Kostituzzjoni tal-UE biex tagħmel bidla għalik, għal dawk mismugħa tiegħek u għall-ġenerazzjoni li jmiss. Bl-iffirmar ta’ din l-inizjattiva tista’ tikkontribwixxi b’mod attiv għal popolazzjoni ta’ fejqan, ambjent b’saħħtu, Ewropa b’saħħitha.


Din hija l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej tagħna — Tabakk Free Europe — kodiċi QR. Hija maħsuba biex toffri mod faċli biex iċ-ċittadini Ewropej jiġu diretti lejn il-paġna tal-ġbir tal-firem tal-Kummissjoni Ewropea billi tiskennja bil-kamera tat-telefown ċellulari.

Dan huwa liberu li juża fi kwalunkwe materjal li jippromwovi l-kampanja tagħna minn kwalunkwe organizzazzjoni Ewropea wara li jkun qanqal l-approvazzjoni mill-organizzaturi.


Ladarba inizjattiva tilħaq 1 miljun firma vvalidata, il-Kummissjoni Ewropea hija obbligata twieġeb u tieħu azzjoni. Min jista’ jiffirma? Kull ċittadin tal-Unjoni Ewropea qadim biżżejjed biex jivvota fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew.

ORGANIZZATURI:

SUPORTERS:

Tixtieq tinvolvi ruħek?
Għandek bżonn aktar informazzjoni?
Għal kwalunkwe mistoqsija relatata mal-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej — It-tabakk Free Europe, ikkuntattjana!

informacion@nofumadores.org
secretariat@ensp.org
Webdesign minn Jupiter Artis

Proudly done by Tranda Total Solutions